Filmklipp

Filmklipp

 
Se Göran OT Dahlberg läsa upp motiveringen till varför Föra blev vald till årets Ölandssocken i Segerstad 2008.


 

Se gruppen Förföra, bestående av Emelie Arnér, Johanna Eriksson och Evelina Larsson, framföra "Cecilia" vid hembygdsparken 2008.