Altartavla

När Föra kyrkas altartavla blev en rikstäckande nyhet.. 

En notis om Föra kyrkas nya altartavla från Inrikes tidningar no:1, 2januari 1777. F. Åsenius, T. Sjögren 

För en tid sedan fick jag ett mail från Fredrik Åsenius som bifogade ett intressant utklipp från Inrikes tidningar N:o 1. Tidningen är daterad den 2 januari 1777, en tid då Gustav III regerar i Sverige, och den beskriver att Föra kyrka har fått en ny altartavla målad i sin kyrka. 1760 startades Inrikes tidningar som en motsvarighet till redan etablerade Post- och Inrikes Tidningar. Syftet med Inrikes tidningar var att sprida nyheter som skett inom riket. Alla postmästare i hela Sverige var skyldiga att veckovis rapportera vad som skett i bygden till huvudstaden Stockholm. Notiserna redigerades och sändes sedan ut till alla större orter i landet och slogs upp på offentliga anslagstavlor för kungörelser. En översättning av notisen till modernare svenska följer här:

”En av provincialmålaren Anders Georg Wadsten uti Föra kyrka på Öland, på kyrkans och församlingens bekostnad förfärdigad ny altartavla med bord och disk, blev den 11 sistliden augusti invigd av prosten i församlingen, Magister Georg Melin, med ett tal över Jesaja 60 vers 7,  jämte vokal och instrumental musik för och efter predikan. Denna altartavla är så vad själva inrättningen, som arbetandet av dess skilderie ornamenter och målningar med guld och silverfärger, så wäl och prydeligen gjord, i jämförelse med dess ringa kostnad att hon hedrar sin mästare, varför ock församlingen, utom ackordet gjorde ett sammanskott av penningar och spannmål till att häröver betyga sitt nöje och erkänsla.”

Föra kyrka fick sin nya altartavla målad av konstnären Anders Georg Wadsten, som på sin tid var produktiv i de öländska kyrkorna. Förutom altartavlan i Föra har han även målat tavlorna i Alböke och Räpplinge. Han har även bl.a. stått för ornamentik i Smedby kyrka, stoffering i Stenåsa kyrka, målning av predikstol i Bredsättra kyrka samt läktarmålning i Vickleby kyrka. 

Notisen förkunnar att Föraborna var så pass nöjda med denne Wadstens altarmålning, att de förutom det avtalade ackordet, samlade in pengar och spannmål som ett tecken på sin tacksamhet. Att man på den tiden kunde avvara både pengar och spannmål för en altarmålning, kan tyckas anmärkningsvärt. Dock förmedlar notisen att grundpriset för jobbet var lågt från början, och att man med det vackra resultat framför sig ansåg att konstnär Wadsten var värd betydligt mer än vad ackordet gav. Men kanske ger det även en bild av att Föraborna hade det gott ställt? Likväl kan man ändå ana våra gamla sockenbors stolthet över den nya tavlan, och generation efter generation har därefter sett och säkert begrundat tavlans bakgrund och dess prakt. Något som är tänkvärt nästa gång man besöker Föra kyrka och möts av Jesus på korset vid altaret. 

Daniel Arnér,

webmaster

Tack till Fredrik Åsenius och Torbjörn Sjögren för bifogat material, samt hjälp med texttolkning.     

 

Föra Socken © 2008