Årets Ölandssocken 2008

Årets Ölandssocken 2008

"Föra socken fyller med råge de många goda egenskaper en Årets Ölandsby ska ha. Här finns ett engagerat föreningsliv som håller samman sockenborna över både by- och generationsgränser. Man har sina egna, vackra och väl underhållna lokaler som centrala samlingspunkter; hembygdsgård med museum, kyrka och församlingshem samt bygdegård.

Här finns också barn- och ungdomsverksamhet samt egna sång- och musikgrupper som ”Fyye från Fööe” och ”Förföra”. Idrotssföreningen i byn har som motto ”inte bara idrott”. Hembygdsföreningen är aktiv och har ett varierat program. I somras arrangerade man en cykeltur efter mönster från boken ”Skumtimmen”.

Bygdegårdsföreningen har allt från teater, modevisning, byakamp och pilates på sitt program.

Lantbruket är intensivt med såväl djurhållning som varierad växtodling. Fiskerinäringen har ställt om sig väl under förändrade förutsättningar och andelen skickliga byggnadsentreprenörer är av tradition stor. Således är Föra mycket företagstätt i relation till sockenstorlek. Föra är en bygd där gemenskap och samarbete sätts högt, vare sig det gäller fastboende eller sommarölänningar. Alla ställer upp för varandra”.

Så löd motiveringen till att Föra blev årets socken. Priset utses av Årens ölänningar och Ölandsbladets läsare.

Detta fina roder överlämnade 2007-års Ölandsby Segerstad till Föra vid invigningsceremonin i Segerstad 2008

Göran OT Dahlberg läser upp motiveringen och lämnar över stafettpinnen till Föra i Segerstad 2008