Föra Hembygdsgård

Föra Hembygdsgård

Hembygdsgården i Föra är belägen ca 1 km öster om Föra by, på höger sida om vägen mot Lunderna.

1902 byggdes ny folkskola intill kyrkan och när även kantorn hade flyttat stod byggnaden öde och användes tidvis som förvaringslokal för spannmål och fina vagnar.

1847 uppfördes byggnaden, som består av kalksten från traktens olika stenbrott, och den fungerade som Föras första folkskola med tillika skolmästarebohemman. Här bedrevs skolverksamhet i 55 år.

1939 beslöt sockenstämman att skolhuset med uthus skulle försäljas, rivas och bortforslas. Köparna hade påbörjat upprivningen av golven,  då några framsynta sockenbor, påhejade av dåvarande kantor Hjalmar Magnusson, kom till eftertanke och gick samman och lyckades överta köpet för att i stället bevara de gamla byggnaderna. Efter en del förändringar inomhus skapades en samlingslokal för allmänheten och här ordnades aktiviteter av skilda slag under åren 1941 – 1956.

1956 då Föragården stod färdig som ny och modern samlingslokal blev den gamla skolan åter överflödig, men nu fanns en fungerande hembygdsförening och 1957 blev den gamla skolbyggnaden omvandlad till hembygdsgård med Föra Hembygdsförening som ägare. Inomhus återställdes till det ursprungliga utseendet som 1800-talets skolhus med lärarbostad.

Idag fungerar byggnaden som bygdens museum, dock ett levande sådant, där hembygdsföreningen ordnar sina aktiviteter såsom midsommarfirande, friluftsgudstjänster, kroppkaksgillen, m m.

I prunkande grönska, tillsammans med en öländsk väderkvarn vid nyanlagd kvarnäng finner vi Föra Hembygdsgård, historisk och rogivande – vårt kulturarv.